Samværs- og samtalegrupper
i Holstebro

Velkommen til Børn og unge i sorg

Tager vi børnene i hånden, vil vi opdage, at vi også selv bliver holdt i hånden.

Har vi mod til at tale med børnene, opdager vi, at det er lettere at tale end at tie.

Ved at hjælpe børnene, sker det forunderlige, at vi selv får hjælp.

Grupper

Grupperne er åbne, så nye tilbydes plads, når andre forlader gruppen.

Man kan deltage i gruppen, så længe man har behov for dette.

Det aftales med barn/den unge, forældre og gruppeleder.

Yngstegruppe

Yngste gruppen er for de   8 –  12 årige 

Ca. 8 – 9 deltagere 

Mødes tirsdage i lige uger kl. 15.30 – 17.30

Gruppeleder: Jette Børlum Familieterapeut, rådgiver og pædagog.

Samt 2 til 3 frivillge.

Ældstegruppe

Ældste gruppen  for de 13 – 17 årige

Ca. 8 – 9  deltagere

Mødes onsdage i lige uger kl. 15.30 – 18.30

Ældste gruppen ledes af Jette Børlum Familieterapeut, rådgiver og  pædagog samt en frivillig hjælpere

Samværs-og samtalegruppe til børn og unge i sorg

Et TILBUD til børn og unge, der har mistet en far, en mor, en søster eller en bror.

Tab af forældre eller søskende i barndommen sætter særligt spor i barnets og den unges psyke og kan dermed få betydning for, hvorledes den enkelte mestrer sit liv fremover.

Typiske sorg - reaktioner:

At være:

 • bange
 • ked af det
 • vred
 • fraværende
 • ensom


At have:

 • svært ved at sove
 • spiseproblemer
 • skyldfølelse
 • mindre lyst til livet
 • svært ved at finde ord og
 • tale sammen om tabet
 • Sorg gør ondt og kan være svært at bære alene.

 

Når sorgens følelser deles, kan den blive lettere at bære.

Oplevelsen af eventuelt at føle sig anderledes og ensom mindskes.

Ønsker du at dele dine tanker, oplevelser og følelser!

Så kom med i vores samværs- og samtalegrupper for børn og unge, som har mistet.

Grupperne mødes hver anden tirsdag/onsdag i lige uger på:

Holstebro Aktivitetscenter Danmarksgade 13A 7500 Holstebro

Det er gratis at deltage.

Gruppen for de 8 – 12 årige mødes tirsdag i lige uger kl. 15.30 – 17.30

Gruppen for de 13 – 17 årige mødes onsdage i lige uger kl. 15.30 – 18.30

Begge grupper ledes af:

Jette Børlum, pædagog og familieterapeut fra Kempler Instituttet.

I samarbejde med professionelle frivillige.

Før deltagelse i gruppen tilbydes barnet, den unge og dennes familie en samtale om barnets/de unges livssituation, og hvad gruppen kan tilbyde.

Nogle har brug for at deltage kort tid.

Andre har behov for et længere forløb.

Ved afslutning i gruppen tilbydes ligeledes en samtale med barnet, den unge og dennes familie om gruppeforløbet og fremtiden.

Målgruppen:

8 – 17 årige i Holstebro og omegn.

Formålet er, at den enkelte får mulighed for:

 • At bearbejde tabet af nærtstående familiemedlem.
 • At mestre sit videre liv så optimalt som muligt.
 • At skabe en tilknytning til efterlevende pårørende, som barnet kan dele tabet med.

 

Arbejdet støttes bl.a. af kommunale frivillighedsmidler, fonde, private og firmaer. Ønsker man at støtte børn og unge i sorg, modtager vi gerne økonomisk støtte på.

Konto nr. 9585 – 8475339615

Ved økonomisk støtte kan fradragsretten udnyttes ved indbetaling til Samvirkende Menighedsplejer.

Konto nr.: +73 85923277
Mærket: “Menighedsplejen i Holstebro Kirke/sorggrupper”

Samværs- og samtalegrupperne er et selvstændigt forebyggende projekt som ledes af styregruppen bestående af:

Formand:
Provst Niels Arne Christensen

Ansvarlig for økonomi:
Inge Glud

Kontaktperson:
Mette Lønborg

Medlemmer iøvrigt:
Karina Odgaard Nielsen
Anne Lise Holst Jensen

Revisor:
Erik Thomsen

Du kan henvende dig til kontaktpersonen angående:

Information og henvisning til grupperne.
Oplæg og information til skoler og institutioner.

Kontaktperson:

Mette Lønborg
Tlf.: 2989 2264

Brochurer